Aktuelle Kurse

Kursangebot 2021/2022

19.06.-22.06.2021 CMD - Myofasziale Triggerpunktbehandlung bei                                   Craniomandibulärer Dysfunktion/ gemeinsamer                                   Kurs mit Zahnarzt Dr. Lars-P. Hegenberg/Hagen                                 MFH/Hagen

03.07.-06.07.2021 CMD - Myofasziale Triggerpunktbehandlung bei                                   Craniomandibulärer Dysfunktion/ gemeinsamer                                   Kurs mit Zahnarzt Dr. Lars-P. Hegenberg/Hagen                                 MFH/Hagen

02.07.-04.07.2021 Viszerale Osteopathie Teil II/MFH/ Hagen

                               ENTFÄLLT 2021 WEGEN CORONA

 

13.08.-15.08.2021 Viszerale Osteopathie Teil II/ Fobize Kiel

                               ENTFÄLLT

 

15.09.-17.09.2021 Viszerale Osteopathie Teil II/ Fobize Bremen

19.11.-21.11.2021 Viszerale Osteopathie Teil III/ Fobize Kiel

15.01.-17.01.2022 Viszerale Osteopathie Teil III/ Fobize Bremen

01.04.-03.04.2022 Viszerale Osteopathie Teil I/ Fobize Kiel

18.06.-19.06.2022 CMD - Myofasziale Triggerpunktbehandlung bei                                   Craniomandibulärer Dysfunktion/ gemeinsamer                                   Kurs mit Zahnarzt Dr. Bruno Imhoff/ Köln                                           Hattingen

 

08.07.-10.07.2022 Viszerale Osteopathie Teil II/ Fobize Kiel

22.07.-24.07.2022 Viszerale Osteopathie Teil I/ Fobize Bremen

14.10.-16.10.2022 Viszerale Osteopathie Teil II/ Fobize Bremen

05.11.-07.11.2022 Viszerale Osteopathie Teil III/ Fobize Kiel